สารบัญ

การแข่งขันหาโลกใบใหม่ ของชาติมหาอำนาจในยุโรป

การแข่งขันหาโลกใบใหม่
การแข่งขันหาโลกใบใหม่

การแข่งขันหาโลกใบใหม่ เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่ชาติมหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันเพื่อสำรวจและค้นพบดินแดนใหม่ การแข่งขันนี้เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 15 เมื่อชาวยุโรปเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสำรวจโลก เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงเข็มทิศ แผนที่ และเรือที่ดีขึ้น เข็มทิศช่วยให้นักเดินเรือสามารถเดินทางได้แม้ในที่มืดหรือสภาพอากาศเลวร้าย แผนที่ช่วยให้พวกเขาสามารถค้นหาเส้นทางใหม่ ๆ และเรือที่ดีขึ้นช่วยให้พวกเขาสามารถเดินทางไกลขึ้นและเร็วขึ้น

จุดเริ่มต้นของการสำรวจ ที่มาของการแข่งขันหาโลกใบใหม่

การแข่งขันนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสค้นพบอเมริกาในปี 1492 การค้นพบของโคลัมบัสทำให้ชาวยุโรปตระหนักว่าโลกนั้นใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดไว้มาก สิ่งนี้นำไปสู่การสำรวจเพิ่มเติมในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย

ชาติมหาอำนาจในยุโรป ที่แข่งขันกันเพื่อสำรวจและค้นพบดินแดนใหม่ ได้แก่ โปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ แต่ละประเทศต่างมีเป้าหมายของตนเองในการสำรวจ โปรตุเกสต้องการค้นหาเส้นทางใหม่ไปยังเอเชียเพื่อการค้า สเปนต้องการขยายอำนาจจักรวรรดิและเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ฝรั่งเศสต้องการค้นหาเส้นทางใหม่ไปยังเอเชียและอเมริกาเหนือ อังกฤษต้องการขยายอำนาจจักรวรรดิและค้นหาทรัพยากรใหม่ และเนเธอร์แลนด์ต้องการค้นหาเส้นทางใหม่ไปยังเอเชียและการค้า

การแข่งขันหาโลกใบใหม่มีผลกระทบอย่างมากต่อโลก นำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการค้าระหว่างทวีปต่างๆ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การล่าอาณานิคมและการขยายอำนาจของยุโรป

ยุคนี้เริ่มต้นจากการค้นพบแผ่นดินใหม่และการขยายอิทธิพลของยุโรปไปยังทวีปอื่น

  1. การค้นพบอเมริกาโดยคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
  2. การแข่งขันเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเพื่อค้าขายโดยไม่ต้องผ่านผู้กลางที่ฝังฝ่ายสิ่งปิดทาง
  3. การค้าทาสและการขยายอิทธิพลไปยังแอฟริกา, อเมริกา, และเอเชีย

ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคที่ยุโรปมีการขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็ว, โดยเฉพาะในแอฟริกา ชาติมหาอำนาจเช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, และเบลเยียม ได้แข่งขันกันเพื่อแบ่งแยกแผ่นดินในแอฟริกาเป็นอาณานิคมของตน

เหตุผลหลักที่ทำให้การแข่งขันหาแผ่นดินใหม่เกิดขึ้นคือ

  1. ประโยชน์เศรษฐกิจ : การเข้าถึงทรัพยากร และตลาดใหม่
  2. ยุทธศาสตร์ทางทหาร : การควบคุมจุดสำคัญทางทหารและการจองแรง
  3. แรงจูงใจทางวัฒนธรรมและวิชาการ : การแพร่ศาสนาคริสต์, การเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรม
  4. ความรู้สึกชาตินิยมและการแข่งขันเชิงชาติความรู้สึกชาตินิยมและการแข่งขันเชิงชาติ

ตลอดทั้งยุค , การขยายอิทธิพลนี้ก็เป็นสาเหตุของการแปรเปลี่ยนทางวัฒนธรรม, การย้ายแยกชาติพันธุ์, และการเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างยุโรปและชาติอื่น ๆ ในทวีปต่าง ๆ และระหว่างชาติยุโรปเอง

historysworld
ขอบคุณรูปภาพจาก : wikipedia