สารบัญ

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สำคัญกับประวัตศาสตร์ชาติไทยอย่างไร

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 หรือ วันมหาวิปโยค หรือ วันมหาปิติ เป็นเหตุการณ์การปราบปรามผู้ประท้วงบริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนินอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร จนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน บาดเจ็บกว่า 800 คน และมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมาก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการชุมนุมประท้วงเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนิสิต นักศึกษา และประชาชนมาเป็นเวลาหลายวัน โดยในวันที่ 14 ตุลาคม นักศึกษาได้เคลื่อนขบวนใหญ่เพื่อไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลที่พระบรมมหาราชวัง ในระหว่างทาง เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและระดมกำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอีก

เหตุการณ์ 14 ตุลา เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เป็นจุดสิ้นสุดของระบอบเผด็จการทหารที่ปกครองประเทศไทยมายาวนานกว่า 15 ปี และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ ส่งผลให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี 2517 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม

สาเหตุของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

เหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

  • ความกดดันของประชาชนที่ทนต่อการปกครองแบบเผด็จการทหารมาเป็นเวลานาน

ประเทศไทยถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารมายาวนานกว่า 15 ปี นับตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหารในปี 2501 รัฐบาลทหารมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพ มีการจับกุมและคุมขังนักการเมืองและบุคคลที่ต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ประชาชนมีความกดดันและเรียกร้องให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

  • การเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนิสิต นักศึกษา และประชาชน

ในช่วงปลายปี 2515 นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้รวมตัวกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญ มีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องรัฐธรรมนูญในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลทหารได้พยายามปราบปรามการชุมนุมอย่างรุนแรง แต่นักศึกษาและประชาชนก็ไม่ยอมแพ้

  • การปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงของรัฐบาล

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 นักศึกษาได้เคลื่อนขบวนใหญ่เพื่อไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลที่พระบรมมหาราชวัง ในระหว่างทาง เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและระดมกำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม

ผลกระทบของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

เหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน ดังนี้

  • เป็นการสิ้นสุดของระบอบเผด็จการทหารที่ปกครองประเทศไทยมายาวนานกว่า 15 ปี

ส่งผลให้รัฐบาลทหารต้องลาออกและประเทศไทยได้กลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง

  • นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ

ส่งผลให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี 2517 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีพัฒนาการทางการเมืองและสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น

  • ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในหลายด้าน เช่น การยอมรับสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองครั้งสำคัญ ส่งผลให้ประเทศไทยมีพัฒนาการทางการเมืองและสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น

แหล่งอ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/เหตุการณ์14ตุลา

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์ : historysworld.com