สารบัญ

วันคริสต์มาส (Christmas)

วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส (Christmas) เป็นวันเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์ทั่วโลก ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี

ประวัติความเป็นมา วันคริสต์มาส (Christmas)

วันคริสต์มาส

ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสนั้นไม่ชัดเจนนัก คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ระบุวันประสูติของพระเยซูไว้อย่างชัดเจน แต่ชาวคริสต์ในยุคแรกๆ เชื่อว่าพระเยซูประสูติในช่วงฤดูหนาว จึงมีการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูในวันดังกล่าว

ในศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชทรงประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิโรมัน ส่งผลให้วันคริสต์มาสกลายเป็นวันหยุดราชการของจักรวรรดิโรมัน และเริ่มมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันอย่างแพร่หลาย

ในช่วงยุคกลาง ประเพณีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสได้พัฒนาขึ้น โดยมีการประดับประดาต้นคริสต์มาส แลกเปลี่ยนของขวัญ ร้องเพลงคริสต์มาส และจัดพิธีมิสซา

ในศตวรรษที่ 19 ประเพณีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสได้แพร่หลายไปยังทวีปอเมริกาเหนือ และเริ่มมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมโลกมากขึ้น ในปัจจุบัน วันคริสต์มาสถือเป็นวันหยุดที่สำคัญวันหนึ่งของปี ผู้คนทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การประดับประดาต้นคริสต์มาส แลกเปลี่ยนของขวัญ ร้องเพลงคริสต์มาส และจัดพิธีมิสซา

ประเพณีการเฉลิมฉลอง วันคริสต์มาส

ประเพณีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่สำคัญ ได้แก่

  • การประดับประดาต้นคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสเป็นสัญลักษณ์แห่งวันคริสต์มาส มักประดับประดาด้วยไฟประดับ ลูกบอลคริสต์มาส ดาวคริสต์มาส และริบบิ้น โดยชาวคริสต์เชื่อว่าต้นคริสต์มาสเป็นตัวแทนของต้นไม้แห่งชีวิตที่อดทนท่ามกลางฤดูหนาวที่หนาวเหน็บ
  • การแลกเปลี่ยนของขวัญ การแลกเปลี่ยนของขวัญเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวันคริสต์มาส ชาวคริสต์เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนของขวัญเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใย และมิตรภาพต่อกัน โดยชาวคริสต์มักมอบของขวัญให้กันในวันคริสต์มาสอีฟ
  • การร้องเพลงคริสต์มาส เพลงคริสต์มาสเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความหวัง และสันติสุข โดยชาวคริสต์มักร้องเพลงคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
  • การจัดพิธีมิสซา พิธีมิสซาเป็นพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาคริสต์ มักจัดขึ้นในวันคริสต์มาสเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู โดยชาวคริสต์มักเข้าร่วมพิธีมิสซาในวันคริสต์มาสอีฟหรือวันคริสต์มาส

ความสำคัญของวันคริสต์มาส

วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุข ความรัก ความหวัง และสันติสุข ผู้คนทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยความเอื้ออาทร แบ่งปัน และความรัก โดยวันคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งการรวมตัวกันของครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู

ตัวอย่างการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส

ในสหรัฐอเมริกา ผู้คนมักตกแต่งบ้านเรือนด้วยต้นคริสต์มาส ไฟประดับ และริบบิ้นสีแดงและเขียว เด็กๆ มักเปิดกล่องของขวัญที่พ่อแม่มอบให้ในวันคริสต์มาสอีฟ และร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ผู้คนมักรับประทานอาหารร่วมกัน ไปงานเลี้ยงคริสต์มาส และดูหนังคริสต์มาส

ในไทย ผู้คนมักตกแต่งบ้านเรือนด้วยต้นคริสต์มาส ไฟประดับ และลูกโป่งหลากสีสัน เด็กๆ มักเปิดกล่องของขวัญที่พ่อแม่มอบให้ในวันคริสต์มาส และร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ผู้คนมักรับประทานอาหารร่วมกัน ไปงานเลี้ยงคริสต์มาส และดูหนังคริสต์มาส

สรุป

วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก ผู้คนต่างเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความรัก ความหวัง และสันติสุขที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญ

ผู้เขียน – historysworld.com

Partner : เว็บไซต์สิ่งแวดล้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ซานตาคลอส (Santa Claus)