สารบัญ

สมัยโบราณตอนต้น (Early Ancient Era)

สมัยโบราณตอนต้น

สมัยโบราณตอนต้น (Early Ancient Era) เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นการเริ่มต้นของยุคโบราณ อารยธรรมต่างๆ เริ่มต้นก่อตัวขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก เช่น อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมกรีก และอารยธรรมโรมัน

พัฒนาการที่สำคัญใน สมัยโบราณตอนต้น

 • การเกิดขึ้นของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมแรกๆ ของโลก เกิดขึ้นในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีส อารยธรรมเมโสโปเตเมียมีพัฒนาการที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตัวอักษร คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ สถาปัตยกรรม และกฎหมาย
 • การเกิดขึ้นของอารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์เป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมาก เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำไนล์ อารยธรรมอียิปต์มีพัฒนาการที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตัวอักษร พีระมิด มัมมี่ และศาสนา

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamian civilization)

สมัยโบราณตอนต้น

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamian civilization) เป็นอารยธรรมแรกๆ ของโลก เกิดขึ้นในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีส อารยธรรมเมโสโปเตเมียมีพัฒนาการที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตัวอักษร คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ สถาปัตยกรรม และกฎหมาย

 • การประดิษฐ์ตัวอักษร ชาวเมโสโปเตเมียเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ ตัวอักษรเมโสโปเตเมียเรียกว่า อักษรรูปลิ่ม (Cuneiform) ตัวอักษรรูปลิ่มใช้สำหรับบันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่น กฎหมาย ศาสนา และการค้า
 • การประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ชาวเมโสโปเตเมียมีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร และความรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต
 • การประดิษฐ์ดาราศาสตร์ ชาวเมโสโปเตเมียมีความรู้ด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การกำหนดตำแหน่งดวงดาว การคำนวณจันทรคติ และการกำหนดฤดูกาล
 • การประดิษฐ์สถาปัตยกรรม ชาวเมโสโปเตเมียมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น ziggurat ซึ่งเป็นอาคารรูปทรงกรวยขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า
 • การประดิษฐ์กฎหมาย ชาวเมโสโปเตเมียมีกฎหมายที่เข้มงวด กฎหมายเมโสโปเตเมียเรียกว่า กฎหมายฮัมมูราบี (Code of Hammurabi)

อารยธรรมอียิปต์ (Egyptian civilization)

สมัยโบราณตอนต้น

อารยธรรมอียิปต์ (Egyptian civilization) เป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมาก เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำไนล์ อารยธรรมอียิปต์มีพัฒนาการที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตัวอักษร พีระมิด มัมมี่ และศาสนา

 • การประดิษฐ์ตัวอักษร ชาวอียิปต์เป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ ตัวอักษรอียิปต์เรียกว่า อักษรไฮโรกลิฟิก (Hieroglyphics) อักษรไฮโรกลิฟิกใช้สำหรับบันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่น ศาสนา ประวัติศาสตร์ และการค้า
 • การสร้างพีระมิด ชาวอียิปต์สร้างพีระมิดเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ พีระมิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อน แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชาวอียิปต์
 • การฝังมัมมี่ ชาวอียิปต์เชื่อว่าวิญญาณของคนตายจะยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากตายไปแล้ว ดังนั้นจึงมีการฝังมัมมี่เพื่อรักษาร่างของผู้เสียชีวิตไว้
 • การประดิษฐ์ศาสนา ชาวอียิปต์มีศาสนาที่ซับซ้อน เชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ เช่น เทพเจ้ารา (Ra) เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ และเทพเจ้าโอซิริส (Osiris) เทพเจ้าแห่งความตาย

สมัยโบราณตอนต้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์โลก อารยธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ ได้วางรากฐานที่สำคัญให้กับการพัฒนาของอารยธรรมต่างๆ ในสมัยต่อๆ มา

แหล่งที่มา – เว็บไซต์ Wikipedia

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์โลก