สารบัญ

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ (High Middle Ages)

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ (High Middle Ages) เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ช่วงเวลานี้มีลักษณะที่แตกต่างจากยุคกลางตอนต้นเป็นอย่างมาก อำนาจทางการเมืองเริ่มรวมศูนย์มากขึ้น เศรษฐกิจเริ่มเจริญก้าวหน้า ศิลปวัฒนธรรมเริ่มเฟื่องฟู

ลักษณะสำคัญของ สมัยกลางยุครุ่งโรจน์

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์

การรวมศูนย์อำนาจทางการเมือง

ในยุคกลางตอนต้น อำนาจทางการเมืองถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายอาณาจักรเล็ก ๆ ช่วงเวลานี้อำนาจทางการเมืองเริ่มรวมศูนย์มากขึ้น อาณาจักรขนาดใหญ่เริ่มก่อตั้งขึ้น เช่น จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อาณาจักรฝรั่งเศส และอาณาจักรอังกฤษ กษัตริย์มีอำนาจมากขึ้นในการปกครองอาณาจักรของตน

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์

การเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ในยุคกลางตอนต้น เศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรมเป็นหลัก ช่วงเวลานี้เศรษฐกิจเริ่มเจริญก้าวหน้าขึ้น การค้าขายและอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวขึ้น เมืองและตลาดเริ่มเกิดขึ้นมากมาย ชนชั้นกลางเริ่มมีบทบาทสำคัญในสังคม

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์

ความเฟื่องฟูของศิลปวัฒนธรรม

ในยุคกลางตอนต้น ศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบดั้งเดิม ช่วงเวลานี้ศิลปวัฒนธรรมเริ่มเฟื่องฟูขึ้น สถาปัตยกรรมแบบกอทิกเริ่มได้รับความนิยม การเขียนหนังสือและศิลปะเริ่มพัฒนาขึ้น วรรณคดีและดนตรีคลาสสิกเริ่มได้รับการฟื้นฟู

เหตุการณ์สำคัญใน สมัยกลางยุครุ่งโรจน์

  • การสถาปนาจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (ค.ศ. 962)
  • การขยายตัวของการค้าขายและอุตสาหกรรม (คริสต์ศตวรรษที่ 12-13)
  • การเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม (คริสต์ศตวรรษที่ 12-13)
  • สงครามครูเสด (คริสต์ศตวรรษที่ 11-13)

การสิ้นสุดของสมัยกลางยุครุ่งโรจน์

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์สิ้นสุดลงประมาณ ค.ศ. 1300 ช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคกลางตอนปลาย (Late Middle Ages) ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากยุคกลางยุครุ่งโรจน์เป็นอย่างมาก อำนาจทางการเมืองเริ่มเสื่อมลง เศรษฐกิจเริ่มถดถอย ศิลปวัฒนธรรมเริ่มเสื่อมลง

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์โลก

ยุคกลาง (Middle Ages)

ยุคกลางตอนต้น (Early Middle Ages)

สมัยกลางตอนปลาย (Late Middle Ages)

รูปภาพ : canva