สารบัญ

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) : อารยธรรมที่รุ่งเรืองเป็นเวลากว่า 3,000 ปี

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรทีส ในปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรัก อารยธรรมเมโสโปเตเมียเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 5,500 ปีก่อนคริสตกาล และรุ่งเรืองเป็นเวลากว่า 3,000 ปี

ชนเผ่าแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมโสโปเตเมีย คือกลุ่มชาวสุเมเรียน ซึ่งเป็นผู้สร้างอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้น พวกเขาเป็นผู้คิดค้นตัวอักษรแบบคูนิฟอร์ม ซึ่งเป็นตัวอักษรที่เขียนจากซ้ายไปขวา อารยธรรมเมโสโปเตเมียได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น สถาปัตยกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย การแพทย์ และศาสนา

อารยธรรมเมโสโปเตเมียได้ถูกรุกรานและตกเป็นอาณานิคมของชนชาติอื่น ๆ หลายครั้ง เช่น ชาวอัคคาเดียน ชาวบาบิโลเนียน และชาวเปอร์เซีย อย่างไรก็ตาม อารยธรรมเมโสโปเตเมียยังคงมีอิทธิพลต่ออารยธรรมอื่น ๆ ทั่วโลก เช่น อียิปต์ กรีซ และโรมัน

อารยธรรมเมโสโปเตเมียได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมมากมายให้แก่โลก

  • ตัวอักษรแบบคูนิฟอร์ม
  • กฎหมายฮัมมูราบี
  • ตำนานกิลกาเมช
  • เทพเจ้าในศาสนาเมโสโปเตเมีย เช่น เทพเจ้ามาร์ดุค เทพเจ้านารามซิน
  • สถาปัตยกรรม เช่น ziggurat
  • ศิลปกรรม เช่น รูปปั้น ประติมากรรม
  • วิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
  • การแพทย์ เช่น การผ่าตัด

ประวัติศาสตร์โลก

สมัยโบราณตอนต้น (Early Ancient Era)